AVG

De verwerkersovereenkomst

Als een ander bedrijf de persoonsgegevens voor Klikbouw verwerkt en opslaat, dan moet en zal Klikbouw met dat bedrijf een verwerkersovereenkomst tussen twee verantwoordelijken of een verwerkersovereenkomst tussen verantwoordelijke en verwerker afsluiten. Zelfs zonder het wijzigen van gegevens kan er al sprake zijn van verwerken. Bijvoorbeeld als een externe helpdesk voor Klikbouw gegevens inziet.

In een verwerkersovereenkomst wordt het volgende afgesproken:

  • Het doel en de aard van de verwerking en welke soort persoonsgegevens worden verwerkt;
  • Dat verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de schriftelijke instructies van Klikbouw. Er mogen dus geen persoonsgegevens voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • Dat personen in dienst van of werkzaam voor de verwerker, een geheimhoudingsplicht hebben;
  • Dat de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen treft om de verwerking van persoonsgegevens te beveiligen;
  • Dat de verwerker zonder schriftelijke toestemming van Klikbouw de verwerking niet door een ander mag laten uitvoeren;
  • Dat de verwerker Klikbouw helpt om te voldoen aan verzoeken van betrokkenen, als het gaat om hun privacy-rechten zoals het recht op inzage, correctie, vergetelheid en data-portabiliteit;
  • Dat de verwerker Klikbouw helpt om andere verplichtingen na te komen, zoals het melden van datalekken;
  • Dat de verwerker na afloop van de verwerkingsdiensten de gegevens verwijdert of naar Klikbouw terugstuurt. Ook verwijdert hij kopie├źn, tenzij de verwerker wettelijk verplicht is de gegevens te bewaren;
  • Dat de verwerker meewerkt aan audits van Klikbouw of een derde partij. Hiervoor stelt de verwerker alle relevante informatie beschikbaar zodat gecontroleerd kan worden of hij zich als verwerker houdt aan de hierboven genoemde verplichtingen.

Contact

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Klikbouw, dan kunt u persoonlijk, schriftelijk of per e-mail contact met Klikbouw opnemen via:

Klikbouw B.V.
Hurksestraat 43
5652 AH  Eindhoven
T: 040-2668655
F: 040-2668666
E: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Klikbouw Personeelsbemiddeling

Klikbouw Personeelsbemiddeling

Bemiddeling in vaste en tijdelijke banen
door middel van Werving & Selectie en detachering

Arbeidsrechtelijke vraagstukken?

Ook voor arbeidsrechtelijke vraagstukken kunt u bij ons terecht
via telefoonnummer 040-266 85 24 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.